O nas::Regulamin::Kontakt


Menu:


Adres :

Centrum Szkoleniowe
ODN Lider

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04


Podstawowe kierunki realizacji
Polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2019/2020


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Polityka prywatności


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIDER
W ZAWIERCIU
SZKOLENIA I WARSZTATYSTUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA TRWA
SEMESTR LETNI 2019/2020

Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera


Oligofrenopedagogika


Przygotowanie pedagogiczne


Surdopedagogika i tyflopedagogika


Zarządzanie oświatą


Edukacja dla bezpieczeństwa


Edukacja elementarna -
wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna


Logopedia szkolna i przedszkolna


Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską


Wychowanie do życia w rodzinie

KTO NABYTĄ WIEDZĘ PIELĘGNUJE,
A NOWĄ BEZ USTANKU ZDOBYWA
TEN MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM INNYCH
KONFUCJUSZ