O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Towarowa 22
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04


Szanowni Państwo
Aby nasz Ośrodek mógł zaspokoić potrzeby dyrektorów, nauczycieli , wychowawców w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego, a tym samym służył podniesieniu jakości pracy kierowanych przez Państwa szkół i placówek oświatowych, pragniemy zasięgnąć Państwa opinii odnośnie zakresu tematycznego szkoleń, które zaproponowaliby Państwo ze względu na ich przydatność dla rozwoju swoich placówek.

Prosimy o wpisanie propozycji tematyki szkoleń w trzech podanych niżej kategoriach:

1. Szkolenia dla rady pedagogicznej
2. Szkolenia dla nauczycieli
3. Dokształcanie zawodowe nauczycieli /zdobywanie nowych kwalifikacji

Wpisz Twoje propozycje szkoleń:
 

Serdecznie dziękujemy Pani/Panu za wypełnienie ankiety – informacje te wykorzystamy w naszej ofercie szkoleniowej, tak, by formą i treścią materiałów dostosowane były do Państwa potrzeb i oczekiwań.