O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04

Szanowni Państwo!

Ośrodek Doskonalenia LIDER w Zawierciu jest niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 49.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Naszym celem jest wspomaganie podnoszenia poziomu umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez organizowanie różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń dotyczących ogólnej wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz kadry zarządzającej oświatą.

Proponujemy Państwu udział w warsztatach, kursach doskonalących, szkoleniach rad pedagogicznych. W przyszłości na życzenie Państwa zorganizujemy kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe.

Zapraszamy nauczycieli na konsultacje, które odbywać się będą
w siedzibie Ośrodka.

Zajęcia w naszym ośrodku prowadzić będą : wykładowcy wyższych uczelni, edukatorzy, metodycy, trenerzy, eksperci, nauczyciele dyplomowani o uznanym dorobku zawodowym.

Pragniemy, aby Ośrodek jak najlepiej spełniał Państwa oczekiwania
i potrzeby, a tym samym razem z Państwem będziemy dbać o efekty
i poziom edukacji na terenie naszego działania.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

mgr Lidia Nowak-Kwiatkowska
mgr Agata Bańka