O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04

INWESTUJ W SIEBIE

REKRUTACJA:

Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont uruchomiła program "Potrzebuję - studiuję", dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie do studiów nawet do 75%! Program skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą poszerzać swoje kwalifikacje poprzez podjęcie studiów podyplomowych, ale ze względów finansowych nie mają takiej możliwości.
Więcej informacji: https://www.podyplomowka.edu.pl/aktualnosci/dofinansowanie-potrzebuje-studiuje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wymagane dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę lub dostępny w sekretariacie
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • dowód wpłaty wpisowego 200 zł1
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.
Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Ośrodku Doskona-lenia Nauczycieli LIDER w Zawierciu, ul. Leśna 10. 1 Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej spe-cjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.


WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

www.podyplomowka.edu.pl

Karta zgłoszenia na studia podyplomowe :

Pobierz w wersji DOCX
Pobierz w wersji PDF

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe :

Pobierz w wersji DOCX
Pobierz w wersji PDF